Lampahan Semar Mbarang Jantur Lampahan Semar Mbarang Jantur

Standar

Lampahan Semar Mbarang Jantur Lampahan Semar Mbarang Jantur 1. Praja Mandaraka: Prabu Salyapati, putra Raden Rukmarata, Patih Tuhayata. Gunem: murcané kang putra Dewi Érawati. Putra Ngastina sagah ngupadi, Rukmarata kadhawuhan matur dhateng Wasi Jaladara. Sowanipun Pamadi panakawan martosaken sirnanipun sang dewi. Kinanthi lerem anèng kedhaton. Kedhaton: Raden Pamadi dipun amiraken dhateng patunggonipun Sang Dewi Surtikanthi datan purun. Kocap, Dewi Banowati sareng pirsa manawi Pamadi anèng kedhaton gya kaglandhang dhateng panggènanipun. Boten kocap anèng papreman. Dewi Surtikanthi runtik manahipun, lajeng nguman-uman, kanthi ngesotaken yèn ana dalan kaluwèn aja ana pangan sarta toya karebèn kaliren. 2. Madeg Nagari Tirtakadhasar: Raja ditya Prabu Kurandhageni, putra Raden Kartawiyoga, Patih Kalayaksa. Gunem: Raden Kartawiyoga matur badhé nuruti panyuwuné Dewi Érawati kang andusta saka Mandaraka, sabab purun kagarwa nanging nyuwun kamaru kaliyan Dewi Surtikanthi, Banowati; mila lajeng bidhal kaiiring wadya. Dumugi dharatan kapapag wadya Mandraka dadi prang, nyimpang margi. 3. Madeg Wana: Raden Pamadi panakawan. Gunem: gènnya nedya babantu ngupadi méndrané sang Dewi. Dhatengipun danawa nggantung laku, dadi prang. Buta mati. Pamadi trus. Pamadi kantaka lemes amarga kaluwèn, panakawan amadosaken tedha sarwi amabarang jantur. 4. Pretapan Argasonya: Raraireng, embank. Tekané panakawan barang jantur, dipun tanggap nanging nyuwun sajèn. Cekap anggènipun anjantur, sajèn kabekta panakawan, nuli kaulet dados satunggal kaaturaken dhateng Raden Pamadi. Kocap Raden Pamadi sumerep tedhan ingkang kaulet kadi tedhan sona sakala bramantya, anglabrag kang paring tedha. Kocap Dewi Bratajaya, sareng sumerep Pamadi dhateng ngasta duwung ligan gya lumayu wadul ingkang raka. 5. Candhakan: sang Wasi Jaladara, Narayana. Dhatengipun Raraireng wadul badhe dipun patèni laré jaler. Jaladara muntab, boten sranta lajeng anglabrag Raden Pamadi. Narayana anyapih. Raraireng supados nyuwunaken pangapura. Pamadi badhé dipun banting, Narayana ngémutaken. Raraireng ugi nyuwun pangapura, Jaladara nggadhang bénjang badhé kadhaupaken. Premadi sagah, Jaladara dipun aturi priksa manawi Dewi Erawati kadusta duratmaka. Kinarya patembaya manawi saget manggihaken badhé kadhaupaken. Jaladara nyagahi, nulya sowan mring Mandraka. 6. Madeg Mandaraka: Prabu Salya, tamu Kurupati, Sangkuni, Punta, Séna, Kembar. Gunem: Kurupati anggenipun nyagahi ngupadi Dewi Erawati datan antuk damel. Katungka sowané Jaladara, Pamadi, Narayana matur manawi Dewi Erawati kadusta dening ptra Raja Tirtakadhasar, nanging badhé kagarwa purun. Gadhah panyuwun kamaru Dewi Surtikanthi, Dewi Banowati. Mila Jaladara sagah nyepeng duratmakanipun, nuli kadhawuhan manjing kedhaton nganthi Pamadi. 7. Candhakan: Raden Kartawiyoga kang laku dusta lumebet jro kedhaton kadenangan Jaladara dados prang. Kartawiyoga kawon lumayu, Raden Pamadi Jaladara ambujung. Sareng sumerep Raden Kartawiyoga lumebet guwa gya kabujung. 8. Kedhaton Tirtakadhasar: Dewi Erawati, cèthi. Dhatengipun Jaladara, Pamadi badhé amboyong sang Dewi sagah. Cethi lapuran. 9. Praja/Pendhapi Tirtakadhasar: Kala Kurandhageni, sowanipun Kartawiyoga matur tan antuk damel. Cethi sowan matur manawi sang Dewi sampun kaboyong Raden Pamadi dhateng Mandraka. Sang Nata duka gya ngulurug mring Mandraka. Kocap lampahé Permadi – Wasi Jaladara wus prapta Mandraka ngaturaken Sang Dewi. Katungka pangamukipun Kurandhageni, tinadhahan Sang Pamadi Sena, Jaladara. Prabu Kurandhageni pejah déning Jaladara, Kartawiyoga dening Pamadi. Amuk-amukan. 10. Tanceb Kayon

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s